Aktörer

Initativtagare

Initiativtagarna är de aktörer som sällat sig till GIS för att på lik linje med grundarna stötta upp bakom och driva initiativet framåt.
RISE logotyp
"RISE är med i GIS för att vi ser att behovet innovation i governance för att vi ska kunna åstadkomma en effektiv och hållbar samhällsomställning. Vi kommer att arbeta för detta genom att lyfta fram vikten av innovation i governance och tillsammans med andra samhällsaktörer arbeta för att öka takten i omställningen där innovation i styrning tar en central roll."
www.ri.se
"SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom design. De utmaningar som samhället och vi alla står inför kräver nytänkande och att vi utvecklar en kollektiv intelligens – det gör vi inte ensamma på kammaren. Nu behöver vi stärka samverkan mellan aktörer som har en potentiell positiv påverkan på att hantera vår tids komplexa utmaningar. SVID är med i detta initiativ för att samverkan är en förutsättning för att navigera rätt, vi deltar för att framtidssäkra både oss och vår framtid."
www.svid.se
SCoG logga
"För att kunna vidmakthålla och utveckla vårt gemensamma välfärdssamhälle behöver vi bli betydligt bättre på att hantera en allt högre samhällskomplexitet med ständigt växande krav, men också nya möjligheter. SCoG vill bidra till utveckling av vår institutioners förmåga att hantera komplexa problem och möjligheter. Vi vill stödja nya former av utbildning med mer fokus på systemförståelse och effektiv ledning av gränsöverkridande samverkan. Och vi önskar en ökad insikt hos politiker och media om att lösningen på framtida utmaningar ligger i nya former av organisatorisk samverkan, snarare än i befintliga institutionella strukturer."
www.scog.se
Logo Innovation Leadership Group
"Sverige är ett av väldens mest innovativa länder. En bred folkrörelse och stark demokrati har lett till ledarskap och organisering byggd på öppenhet och tillit, vilket är grundstenarna för innovation. Att fortsätta satsa på ökad kunskap och nyttiggörande av innovationsledning och innovativ organisering är en förutsättning för att som land behålla tätpositionen. Innovation Leadership Group vill bidra med och driva på för denna framåtrörelse. Det ligger helt i linje med vårt syfte, som är att öka människors lust och förmåga att samskapa lösningar på viktiga problem."
www.innovationleadershipgroup.se
Global Utmaning logo
"För att klara av de stora samhällsutmaningarna krävs god och adekvat governance. Gång på gång läggs utredningar fram som visar på behovet av systemtänkande, långsiktighet och samarbete inom staten. Dessutom behövs ett mer entreprenöriellt tänkande. Men gång på gång ignoreras förslagen av de som styr - oavsett regeringarnas färg och sammansättning. Därför behövs GIS."
www.globalutmaning.se
"Innovationsförmåga, kunskap, samverkan och engagemang är helt avgörande faktorer för att utveckla samhället i positiv riktning. Vi tror på styrkan i att med andra skapa förändring kring samhällets komplexa utmaningar, där vi söker insikter om fundamentala hävstänger för framgångsrik samhällsutveckling. För oss är interaktiva metoder som förenar aktivt lärande, gemensam kunskapsutveckling och konkret utveckling i praktiken grundbultar i ett sådant arbete. GIS utgör här en kritiska massa för att göra skillnad. Vi på IPF vid Uppsala universitet ser fram emot att ge vårt bidrag till detta framåtlutade initiativ."
www.ipf.se

Ambassadörer

Ambassadörer är våra vänner som skrivit under GIS deklaration.
Kommitten för teknologisk innovation och etik logo

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close