GIS Bakgrund

Sverige och världen står inför växande utmaningar

Klimatförändringar och förstörelse av ekologiska system hotar vår planet. Samhället behöver hantera utmaningar som pandemier, migrationsvågor och växande utanförskap – i kombination med ökande inkomstklyftor och politisk instabilitet. Utmaningarna är komplexa och brådskande, i en allt mer dynamisk omvärld där förändringar sker snabbt.

Sverige har ärvt en samhälls- och styrningsmodell som växt fram i huvudsak under 1900-talet, anpassad till den tidens förutsättningar och behov, samt dess förhållandevis stabila samhällsklimat. Inom ett flertal områden har fundamentala förutsättningar förändrats och fortsätter att förändras, vilket gör att styrningsmodellen i sämre grad än tidigare matchar samhällets behov.

Det kan exempelvis handla om frågor kring klimat och hållbarhet, en allt mer digitaliserad och datadriven värld, strukturomvandlingar som drivs av AI och automatisering men även av värderingsskiften samt förändrad innebörd för grundläggande begrepp såsom arbete, fritid och lärande. Det finns ett ökande behov av att förstå och särskilja linjära och komplexa problemställningar och hur man bäst tar sig an dem – samtidigt som vi värnar det öppna, demokratiska samhället, fundamentet för vår civilisation.

Strukturomvandling till följd av artificiell intelligens, digitalisering och globalisering medför tekniska och organisatoriska i allt högre grad utmaningar av rättslig, etisk, och governance-karaktär. Vi går igenom skiften i värderingar av olika slag, samverkar och skapar värde allt mer via dynamiska nätverk än stabila, hierarkiska organisationer – samtidigt som vi har kvar och utgår ifrån en legal, organisatorisk och institutionell modell som är anpassad till gårdagens samhälle. Alltjämt riskerar demokratin att undergrävas av extremism och terrorhot, propaganda och desinformation. Detta ställer högre krav på systeminsikt och konsekvensanalys hos institutioner och organisationer, politiker och chefer men även våra medborgare.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close