Collective Impact Husby

Initiativtagares case

RISE Social & Health Impact Center (SHIC) jobbar med implementeringsstöd och utformning av utfallsfokuserade och proaktiva arbetssätt främst inom offentlig sektor. Målet är att skapa preventiva snarare än reaktiva arbetssätt genom att utveckla samarbetsstrukturer samt förbättra förmågan att avgöra och mäta effekterna av de insatser som utförs inom ramen för offentlig sektors verksamhet. 

Ett projekt som drivs inom ramen för SHIC är initiativet Collective Impact inom stadsdelsområdet Husby, som drivs i samarbete med Folkets Husby och Region Stockholm, med det övergripande målet att minska den psykiska ohälsan i området. Tillsammans har parterna utvecklat ett ramverk och ett övergripande manifest för Collective Impact som skall verka inom stadsdelsområdet. 

Under hösten 2020 har manifestet förankrats bland relevanta aktörer som verkar med frågor som direkt eller indirekt berör psykisk hälsa inom Husby. Därmed har ett treårigt projekt för att etablera en samverkansstruktur mellan boende, civilsamhälle, näringsliv och berörda offentliga parter initierats, inom ramen för vilket flera projekt ska initieras, implementeras och även utvärderas

Collective Impact är en samarbetsform som tidigare varit obeprövad i en svensk kontext. Grundpremissen för samarbetet är en kontinuerlig förankring bland lokalbefolkningen, som möjliggörs bland annat genom att upprätta ett boenderåd och involvera lokalbefolkningen i alla steg av samverkansinitiatviets etablering. Förhoppningen att skapa en samverksansstruktur bland lokala insanser som kan skapa hålbar förändring på lång sikt, med en involverd lokalbefolkning som känner ägandeskap och tillit kring strukturen. Målsättningen är att uppnå bättre resultat för de boende genom ett tydligt samarbete bland olika lokalt förankrade aktörer. SHIC stödjer Collective Impact-samarbetet i Husby med metod- och utvärderingsstöd.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close