Förnyelselabbet

Initiativtagares case

Förnyelselabbet drivs av SVID sedan 2016, då Socialdepartementet och SKL initierade uppdraget. Sedan 2018 finansieras projektet av Arvsfonden. Det är ett labb för samhällsutveckling med människan som utgångspunkt, och har som ambition att fungera som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att utifrån användarens perspektiv bättre hantera komplexa frågor.

Genom att utgå från behov och upplevelser hos användargrupper och aktörer och göra dem till medskapare av den systemförflyttning de ser som värdefull, bidrar Förnyelselabbets metodik till systeminnovation. Genom att koppla ihop styrnivåer från det lokala till det nationella bidrar även arbetet till samsyn och bättre ledning och styrning av utmaningar där målgrupper annars lätt faller mellan stolarna.

”En hållbar samhällsutveckling efterfrågar nya sätt att förstå problem och behov. Därför samlar vi aktörer och invånare i labb i Förnyelselabbet. Tillsammans skapar vi kraft och kapacitet att hantera samhällsutmaningar med hjälp av design.”

Förnyelselabbets senaste case i Malmö illustrerar hur designmetodik och systemperspektiv i kombination kan utgöra ett bättre beslutsunderlag för framtiden, för såväl civilsamhällets aktörer som offentliga tjänstepersoner och politiker. I detta labb samlade vi målgrupp och aktörer kring osäkert boende för nyanlända barn. Projektet belyser rösterna från de som påverkas av de beslut som fattas, samt hur de upplever sin egen problematik. Detta kan i sin tur belysa andra aspekter av ett problem än vad som är möjligt från ett perspektiv utifrån / uppifrån. Under 2021 tas insikterna vidare i dialog med andra kommuner, SKR och myndigheter.

Förnyelselabbet är enligt GIS ett exempel på governance innovation då att det skapar möjlighet till praktiskt, samskapande förändringsarbete och lyfter röster som oftast inte kommer till uttryck inom ramen för Sveriges styrsystem. Det är ett exempel på hur man kan nyansera beslutsprocesser genom att inkludera flera perspektiv, vilka tillåts bidra till att luckra upp rigida strukturer som inte tar hänsyn till individuella förutsättningar, och ibland bygger på felaktiga antaganden. Genom detta kan vi synliggöra de faktiska konsekvenserna av de beslut vi fattar, och vilken effekt de får och möjliggöra en än mer värdeskapande styrning och ledning mot framtiden.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close