Gymnasieutbildning för Komplexa Samhällsutmaningar

Initiativtagares case

SCoG har tillsammans med ett urval gymnasieskolor i Stockholmsregionen under mars 2021 initierat arbetet med att ta fram ett nytt gymnasieprogram med fokus på att öka förståelsen av en tilltagande samhällsomplexitet. Förhoppningen är att detta arbete i ett första skede ska mynna ut i ett par fulla piotprogram under höstterminen 2021.

Målet med utbildningsprogrammet är att bidra med sådan kunskap och förståelse att eleverna kan:

  • Tillämpa teoretiska kunskaper på praktiska problem och konkreta samhällsutmaningar i linje med vad som ligger i forskningens framkant (vilket sällan är svårbegripligt, snarare obekant).
  • Känna sig bekväma med att ta sig an komplexa samhällsutmaningar vilka ofta saknar tydliga lösningar och där ägarskapen till problemen är svårdefinierade. Kanske är de till och med föremål för politiska spel och maktkamper i termer av problemformuleringsprivilegiet.
  • Reflektera över idéer och synsätt, tillämpa kritiskt och kreativt tänkande men också utveckla förmågan att ta initiativ och agera med självförtroende när det gäller att föra fram och driva förslag om förändringar.
  • Utveckla den analytiska förmågan att utvärdera ny input och nya perspektiv i en föränderlig värld, och på så sätt kunna förändra problemformuleringar och i förläningen bidra till iscensättandet av såväl synergier som innovationer.
  • Träna de egna mentala kvaliteterna så som att associera, se analogier och aktivt arbeta med perspektivbyten och abstraktionsnivåer för att översätta egna iakttagelser och analyser i en stark berättelse med en tillgänglig sensmoral.

Läs mer om caset och se en första presentation på SCoG:s sida.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close