Omställningslyftet

Initiativtagares case

RISE deltar som en av flera projektpartner i Omställningslyftet. En Vinnovafinansierad förstudie som kommer rapporteras preliminärt i juni med slutrapport i augusti 2021. Förstudien är ett resultat från arbetet inom samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning och arbetsgruppen Kunskap/kompetens. 

Sverige har stora möjligheter att åstadkomma en hållbar systemomställning av vårt nationella näringsliv och industri. Vi har globalt sett en hög utbildningsnivå bland befolkningen, stort förtroende för våra samhällsinstitutioner och en förhållandevis välfungerande samverkan mellan olika samhällsaktörer, samt stora ambitioner i vår policyutveckling. Det finns goda förutsättningar för en långsiktig utveckling i riktning mot ett fossil-oberoende, klimatsnålt och hållbart näringsliv.  Dessutom finns både en spets och bred i den tekniska utveckling och innovationsarbetet för hållbar teknologi inom klimat t.ex. framtagande av fossilfria bränslen och material, grön energiteknik och klimat-smarta produkter. Sverige kan bli en globala ledare för omställningen där vårt arbete ses som en demonstrator för Europa i framväxten av en grön industriell tillväxt.  

En stor del av Sveriges företag har redan tydligt rört sig mot ökad hållbarhet och den gröna omställningen har tagit stora kliv senaste åren där företagen ser konkurrensfördelar i att ställa om till mer fossilfria, hållbara, digitala eller cirkulära affärsmodeller, men både insikterna och omställningsförmågan är ojämnt fördelad. Små och medelstora företag utgör en mycket stor del av det svenska näringslivet och är idag kraftigt påverkade av den pågående omställningen och behöver många gånger hjälp att identifiera hur de kan ställa om den egna verksamheten för att kunna vara en del i en framtida hållbar värdekedja. Alla kan jobba med att reducera sitt koldioxidavtryck men det hjälper föga om inte verksamheten är kompatibel att arbete med klimatmål och klimatomställning i praktiken. 

Ett initiativ, som kom att kallas Omställningslyftet, växte under slutet av 2020 fram från Regeringens samverkansprogram för Näringslivets klimatomställning med fokus på att ta fram ett nationellt program för att lyfta klimatomställningsförmågan i Sverige. Det framkom i diskussionerna att det fanns ett stort behov av en ökad nationell ”smarthet” som å ena sidan omfamnar komplexitet och systemtänkande samtidigt som det behövdes skapa framdrift för att underlättar rörelser och analyserar för hållbar omställning. Det konstaterades att dagens stödsystem är fragmentiserat och även om det finns mycket stöd, kompetens, strategier och resurser att tillgå så har väldigt många företag svårt att definiera sitt behov och därmed också påbörja sin förflyttning. Därtill är stödsystemet mer inriktat på produktionssidan än konsumtionssidan vilket försvårar nya marknader, värdekedjor, affärsmodeller och företag att växa fram. 

Projektet är ett tydligt exempel på ett nyskapande sätt att arbeta med en grön systemomställning där riktade utbildningsinsatser skapar nya förmågor för Sveriges näringsliv att ställa om. Det är därför ett passande exempel på governance innovation.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close