Tidiga Samordnade Insatser

Gästcase

Falu kommun och Landstinget Dalarna har drivit ett gemensamt utvecklingsarbete som IPF vid Uppsala universitet har stöttat och följt, med syfte att åstadkomma tidiga och samordnade insatser för barn med särskilda behov av stöd. Viljan och förmågan att samverka över professionsgränser, över huvudmannagränser och över gränser mellan olika förvaltningar har varit en viktig framgångsfaktor i arbetet. Exemplet från Falun visar hur sådan samverkan gynnas av en atmosfär som präglas av tillit och är ett resultat systematiskt och tålmodigt och ofta ansträngande arbete med att utveckla ömsesidig respekt bland medlemmarna i arbetsgrupper och team.

Vi på GIS menar att detta är ett föredömligt exempel på innovation i styrning att lyfta fram, i synnerhet som projektet prioriterar tidigt stöd för att gynna framtida utveckling och välmående. Tidiga samordnade insatser innebär en kraftsamling för att verka innan en negativ utveckling är långt gången, och att fokusera på stöd och supportinsatser för att skapa goda förutsättningar. Som nämnt ställer detta arbete stora krav på samordning över gränser, som inom kommun och regioner ofta innefattar verksamheter fastlåsta i sina egna ”stuprör”, där de organisatoriska mellanrummen slukar individer och blundar för behov. GIS menar att det finns stort behov av fler dylika initiativ och arbetssätt.

För tillgång till projektets slutrapport som ingår i Tillitsdelegationens forskningsantologi se SOU 2018:38, s 277-300.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close