Deklaration

Definitionen av problemet påverkar lösningen.

Våra demokratier står inför stora utmaningar. Utmaningar som vi alltmer sällan löser i befintliga institutionella system, som utvecklats efter gångna tiders behov och förutsättningar.

Governance spelar roll för förändring

Med örat mot marken hör vi i Governance Innovation Sverige hur näringsliv och offentlig sektor vittnar om att dagens styrning, ledning och organisering är för långsam, eller föråldrad. Inte tillräckligt långsiktig. Har otillräcklig systemförståelse och styrs enligt fel principer. Eller allt på en gång.

Vi ser medborgare uttrycka sin frustration över att existentiella hot inte möts med genomgripande systemreformer, eller över att inte inkluderas när omfattande förändringar ska ske i närmiljön.

Vi ser beslutsfattare med stor vilja, men också en mångfald samhällsaktörer som ofta drar åt olika håll, enligt sina egna verksamhetslogiker.

Och vi kan konstatera att i det stora perspektivet ses Sverige förvisso ofta globalt som en internationellt erkänd innovationsnation, samt en av ledarna gällande mål och ambitioner inom klimat och hållbar utveckling. Men i verkligheten gör vi inte tillräckliga framsteg för att kunna nå endera 1,2,3. Omställningen mot ett hållbart samhälle är för långsam.

Därför behövs nya villkor för förändring. En styrning och organisering som hjälper oss att se framåt och tänka nytt för att välkomna banbrytande lösningar i tid. Innovativa förutsättningar för innovativa lösningar. Vi måste förstå och utveckla Governance roll i hållbara omställningar. Vi behöver förstå hur Sveriges governance kan möjliggöra mer proaktivitet och snabbare omställning, samt säkra långsiktiga perspektiv, göra data till en strategisk resurs, och samtidigt värna det öppna samhället och demokratin.

Med Governance Innovation Sverige vill vi tillsammans skapa ett starkt engagemang, en solid kunskapsbas, och fler aktiviteter som har potential i sin kraft att förändra, i syfte att stärka det svenska innovationssystemet och hela samhällets anpassningsförmåga för att öka Sveriges konkurrenskraft. Vi vill även samarbeta internationellt, för att stärka såväl svensk som global kapacitet att hantera de stora utmaningarna.

Vi som deltar i GIS vill därför åta oss att:

  1. Samarbeta för att utveckla nya former av governance för en hållbar omställning.
  2. Synliggöra behovet av utveckling i hur vi hanterar dessa frågor idag, visa ledarskap, stödja, driva på ochskapa förändring tillsammans med alla samhällets aktörer.
  3. Sprida kunskapen om bra nationella och internationella exempel på governance av komplexautmaningar.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close