GIS Deklaration

Definitionen av problemet påverkar lösningen.

Våra demokratier står inför stora utmaningar. Utmaningar som vi alltmer sällan löser i befintliga institutionella system, vilka utvecklats efter gångna tiders behov och förutsättningar. Vi behöver bli bättre på att lära av andra och samarbeta över organisatoriska gränser. Vi behöver också öka vår förmåga att bättre förutse samhällsutmaningar, uppskatta dess konsekvenser och implementera nya lösningar.

Därför behövs nya villkor för förändring. En styrning och organisering som hjälper oss att se framåt och tänka nytt för att välkomna banbrytande lösningar i tid. Innovativa förutsättningar för innovativa lösningar. Vi måste förstå och utveckla Governance roll i hållbara omställningar.

Vi behöver förstå hur Sveriges governance kan möjliggöra mer proaktivitet och snabbare omställning, samt säkra långsiktiga perspektiv, göra data till en strategisk resurs, och samtidigt värna det öppna samhället och demokratin.

Med Governance Innovation Sverige vill vi tillsammans skapa ett starkt engagemang, en solid kunskapsbas, och fler aktiviteter som har potential i sin kraft att förändra, i syfte att stärka det svenska innovationssystemet och hela samhällets anpassningsförmåga för att öka Sveriges konkurrenskraft. Vi vill även samarbeta internationellt, för att stärka såväl svensk som global kapacitet att hantera de stora utmaningarna.

Vi som deltar i GIS vill därför åta oss att:

  1. Samarbeta för att utveckla nya former av governance för en hållbar omställning.
  2. Synliggöra behovet av utveckling i hur vi hanterar dessa frågor idag, visa ledarskap, stödja, driva på ochskapa förändring tillsammans med alla samhällets aktörer.
  3. Sprida kunskapen om bra nationella och internationella exempel på governance av komplexautmaningar.

Skriv under vår deklaration

    Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close