GIS Introduktion

Innovativa lösningar behöver innovativa förutsättningar.

Governance Innovation Sverige är en nationell arena för påverkansarbete och kunskapsansamling som adresserar behovet av, och samlar inspiration till, nya typer av styrning och ledning. Vi startar GIS med målet att öka samhällets förmåga att genomföra komplexa samhällsförändringar. GIS ska placera sig i mellanrummet mellan sektorer och aktörer från alla delar av samhället, för att skapa bättre förutsättningar för en smidig, effektiv och värdeskapande framtida styrning och ledning. Första steget är att samla aktörer och idéer. Plattformen är nu under utveckling och du är inbjuden att vara med och utforma vilka steg vi tar härnäst. 

Governance spelar roll för förändring

Med örat mot marken hör vi i Governance Innovation Sverige hur näringsliv och offentlig sektor vittnar om att dagens styrning, ledning och organisering är för långsam, eller föråldrad. Inte tillräckligt långsiktig. Har otillräcklig systemförståelse och styrs enligt fel principer. Eller allt på en gång.

Vi ser medborgare uttrycka sin frustration över att existentiella hot inte möts med genomgripande systemreformer, eller över att inte inkluderas när omfattande förändringar ska ske i närmiljön.

Vi ser beslutsfattare med stor vilja, men också en mångfald samhällsaktörer som ofta drar åt olika håll, enligt sina egna verksamhetslogiker.

Och vi kan konstatera att i det stora perspektivet ses Sverige förvisso ofta globalt som en internationellt erkänd innovationsnation, samt en av ledarna gällande mål och ambitioner inom klimat och hållbar utveckling. Men i verkligheten gör vi inte tillräckliga framsteg för att kunna nå endera 1,2,3. Omställningen mot ett hållbart samhälle är för långsam.

Det krävs en kraftsamling runt Sveriges governance

Vi står mitt i samhällsomvandlingar som pekar på att våra format för ledning, organisering och samverkan behöver uppdateras för framtiden. Det behövs kunskapshöjning, resurser, samverkan, kraft för innovation och en strategisk helhetsbild runt samhällets organisering för att tackla vår tids stora utmaningar. Vi skapar därför Governance Innovation Sverige.

Initiativet är öppet för alla som ställer upp på den deklaration vi tagit fram.

Detta är ett första steg, och en inbjudan. Välkommen.
Var med och forma morgondagens samhälle.

1 https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-plan-att-na-klimatmalen-otillracklig
2 https://www.sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report
3 https://ec.europa.eu/growth/content/2019-innovation-scoreboards-innovation-performance-eu-and-its-regions increasing_en

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close